2020 – Mineralløpet / Minerállaviehkam

Årets Miniralløp, (barneløp) arrangeres tirsdag den 8. September kl. 18.00 utenfor Tysfjord ASVO.

Årets miniralløp er todelt, en fellesstart uten tid (rundt ASVO) og en fellesstart med tid (rundt fotballbanen). Påmelding ved oppmøte. Ingen deltakeravgift.

Alle får medaljer ved målgang.

Løpet arrangeres i samarbeid med Drag IL.

Mineralløpet 2020 / Minerállaviehkam 2020 «sammen – hver for oss»

Årets Mineralløp blir litt annerledes, «sammen – hver for oss». Løypa er den samme, men det blir ingen mineralløpslørdag på Geologiens Dag den 12.09.2020. Dette på grunn av at det er konfirmasjonshelg i bygda (utsatt fra vår 2020 pga av koronarestriksjoner).

Mineralløpet 2020 / Minerállaviehkam 2020 kan du gjennomføre når du vil, fra 03.06.2020 til og med den 12.09.2020. I nærheten av Littbakk gruva (Nr. 10) har vi hengt ut informasjon om hvordan du kan delta. Vi minner om at alle deltar på eget ansvar.

I denne tiden «sammen – hver for oss» oppfordrer vi alle til å dele sine turbilder på Mineralløpet sin Facebook side: https://www.facebook.com/Minerallopet/

God tur!

I annerledesåret 2020 setter vi heller ikke ut poster til ut på tur i Dragsområdet. Vi minner om at løypetraseen går i industrihistoriske omgivelser med gruver på «alle» kanter, du kan bruke denne sommeren til «gruvevandring». Husk å  følg vei / sti og vis aktsomhet! All ferdsel skjer på eget ansvar.