2020 – UT PÅ TUR I DRAGSOMRÅDET

I år blir det ingen Mineralløpslørdag på Geologiens Dag, og i annerledesåret 2020 setter vi ikke ut poster til ut på tur i Dragsområdet.

Vi minner om at løypetraseen går i industrihistoriske omgivelser med gruver på «alle» kanter, du kan bruke denne sommeren til «gruvevandring». Husk å  følg vei / sti og vis aktsomhet! All ferdsel skjer på eget ansvar. God tur!