Motivasjonseminar for kvinner

I februar 2011 igangsatte Tysfjord ASVO et prosjekt som har til hensikt å motivere kvinner til deltakelse i gründer og – næringsvirksomhet i lulesamisk område. Prosjektet er støttet av Nordland Fylkeskommune og STH-rådet.

Tysfjord ASVO setter fokus på områder som tradisjonelt domineres av kvinner gjennom kurs/workshop på ulike tema: duodje/mineraler, mat/helse/trening og omsøm.

I tilknytning til hver samling vil det også bli gitt faglig påfyll. Det kan for eksempel være en dag hvor man lærer om veiledning/presentasjonsteknikker/budsjett/etc.

Det er et mål at man gjennom sin deltakelse skal knytte kontakter slik at man kan inspirere hverandre mellom samlingene – etablere nettverk. I nettverket er det er spesielt ønskelig å ha med kvinner som er næringsaktører og/eller er i arbeid i offentlig eller privat virksomhet.

Vi ønsker å etablere et bredt og allsidig nettverk på kvinners premisser, men vi utelukker ikke menn fra å delta.

 

Under ser du et utvalg referater fra seminarene og kursene vi har holdt: