Motivasjonsseminar med Tom Åge Myhren

Tom Åge Myhren var på Drag i november 2011 for å begeistre bygda. I tillegg til å holde et folkemøte fikk vi også gleden av å høre han i et eget sponsorforedrag. Vi ble inspirert.
Lokalavisa Nord Salten har forhåndsomtalt seminaret: http://www.nord-salten.no/no/folkemote-og-motivasjonsseminar-pa-drag.8765
Lokalavisa Nord Salten har skrevet en artikkel om seminaret: http://www.nord-salten.no/no/nyheter/diverse/begeistring-som-kraftkilde.8821