Nettverksbygging. Livsgledesykehjem. Stedsutvikling på Drag.

I forbindelse med Samiske Dager 2011 igangsatte vi et kvinnenettverk som har til hensikt å motivere og inspirere kvinner til deltakelse i næring og gründer virksomhet.
Lokalavisa Nord Salten har skrevet om dette i denne artikkelen: http://www.nord-salten.no/no/nyheter/naring/for-og-med-kvinner.7455
Lokalavisa Nord Salten har også skrevet om dette i denne artikkelen: http://www.nord-salten.no/no/nyheter/samisk/samiske-dager-i-nord-salten.7572

Program:

Torsdag 10.2.2011
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.00 Informasjon om prosjektet. Hensikt og mål. Tysfjord ASVO v/Daglig leder Beate Ráhka-Knutsen
13.00 – 15.00 Nettverksbygging. Kvinner og innovasjon i et samisk perspektiv. Nordlandsforskning v/ Seniorforsker Elisabet LjunggrenFredag 11.2.2011
09.00 – 10.00 Livsgledesykehjem, et pilotprosjekt i Trondheim kommune. Prosjektansvarlig, Høgskolen i Sør – Trøndelag v/ Ragnhild Lien
10.15 – 11.00 Informasjon om stedsutviklingsprosjektet på Drag med fokus på kvinner. Tysfjord kommune v/ Rådmann Konrad Sætra
11.00 – 12.00 Avslutning og Lunsj