Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji), kunsthåndverk (dáidaduodji) i håndverksbedrifter og småindustri. Duodji/duodje/duedtie har sentral plass i samisk kultur og samfunnsliv, og er et identitetsskapende fag. Herunder formidling av duodji/duodje/duedtie og dets funksjon og rolle i samisk kultur- og samfunnsliv.

Kilde: Utdannings direktoratet.

Dette fremmes gjennom et lokalt produksjonsmiljø som inspirerer til produktutvikling og produksjon, og læring. Vi ønsker å bidra til et åpent aktivt duodjemiljø, og oppfordrer hver enkelt til å ta med seg sin kunnskap og erfaring inn i et arbeidsmiljø som stimulerer til vekst og egenutvikling. Vi ønsker å fremme lokal kompetanse og bruker lokale utøvere som veiledere. Vår læringsfilosofi er at øvelse gjør mester.
Det er ingen deltakeravgift, men hver enkelt må dekke eget forbruk av råvarer.

I vår butikk finner du råvarer til din produksjon.

Onsdagsduodje

Hver onsdag fra kl. 9 – 14 er det onsdagsduodje, både garra (hard) og dipma (myk) duodje. Vi har stedlige tilretteleggere og åpner våre dører for alle som har lyst å bli med.

Veving med Drag Husflidsklubb
Drag Husflidsklubb er tilstede og vever hver torsdag fra kl. 9.30 – 14.30. Dette for å vise frem vevekunsten og inspirere andre til å bli med.

Vi har også stilt våre lokaler til disposisjon for bruk på kveldstid:

Mandager fra kl. 19 – 22 har Drag Husflidsklubb strikkekveld / klubbkveld. I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt.

Onsdager fra kl. 18 – 22 (i oddetallsuker) er det dipmaduodje og garraduodje. Onsdager er det mulig å ta med seg eget arbeid og møtes i vårt håndarbeidsrom / snekkerbod. I tillegg til at det overføres erfaringer er det sosialt, og man kan ta i bruk samiske ord og begreper.

Andre:

Lørdagsduodje med tradisjonell skinnsøm den 10.11.18. Les mer her

Språksatsing

Utøvelse av duodje er en arena som er godt egnet som samisk språkarena. Tysfjord ASVO fremmer bruk av samiske ord og begreper innenfor duodje. I samarbeid med Tysfjord kommune har Tysfjord ASVO etablert onsdagsduodje som språkarena / språkkafe.

Duodjebloggen
Gjennom duodjebloggen ønsker vi å formidle noe av den aktiviteten som forgår i vårt områdeVi ønsker innlegg fra alle som er interessert i duodje, både utøvere og brukere. Innleggene kan enten sendes til oss per mail: post@tysfjordasvo.no eller vi kan legge deg inn som bidragsyter.
Vi håper duodjebloggen kan inspirere etablerte duodjeutøvere og motivere nye utøvere. Vi håper også at den kan bidra til økt etterspørsel, og sist men ikke minst bidra til at duodjeutøvere får lyst til å etablere seg i vårt område. www.duodjebloggen.no