Duodje


Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og

håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst, kunsthåndverk i håndverksbedrifter og småindustri. Duodje har sentral plass i samisk kultur og samfunnsliv, og er et identitetsskapende fag. Herunder formidling av duodje og dets funksjon og rolle i samisk kultur- og samfunnsliv.

Kilde: Utdannings direktoratet.

Duodje fremmes gjennom et lokalt produksjonsmiljø som inspirerer til produktutvikling og produksjon, og læring. Vi ønsker å bidra til et åpent aktivt duodjemiljø, og oppfordrer hver enkelt til å ta med seg sin kunnskap og erfaring inn i et arbeidsmiljø som stimulerer til vekst og egenutvikling. Vi ønsker å fremme lokal kompetanse og bruker lokale utøvere som veiledere. Vår læringsfilosofi er at øvelse gjør mester.
Det er ingen deltakeravgift, men hver enkelt må dekke eget forbruk av råvarer. I vår butikk finner du råvarer til din produksjon.

Språksatsing

Utøvelse av duodje er en arena som er godt egnet som samisk språkarena. Tysfjord ASVO fremmer bruk av samiske ord og begreper innenfor duodje. I samarbeid med Hamarøy kommune har Tysfjord ASVO etablert onsdagsduodje som språkarena / språkkafe.

Hva skjer:

Onsdagsduodje

Hver onsdag fra kl. 9 – 14 er det onsdagsduodje, både garra (hard) og dipma (myk) duodje. Duodje er et fagområde som egner seg godt til å ta i bruk samiske ord og begreper. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk samiske ord og begreper. Vi har stedlige tilretteleggere og åpent hus. Alle er velkommen.

 

Veving med Drag Husflidsklubb
Drag Husflidsklubb er tilstede og vever hver torsdag fra kl. 9.30 – 14.30. Vi har stedlige tilretteleggere og åpent hus. Alle er velkommen.

Vi har også stilt våre lokaler til disposisjon for bruk på kveldstid:

Mandager fra kl. 19 – 22 har Drag Husflidsklubb strikkekveld / klubbkveld. I tillegg til at det er en arena for deling av erfaringer er det et sosialt fellesskap. Alle er velkommen innom.

Onsdagsduodje – kveld fra kl. 18 – 22 (dato annonseres på Facebook) med muligheter for dipmaduodje og/eller garraduodje. Duodje er et fagområde som egner seg godt til å ta i bruk samiske ord og begreper. Vi oppfordrer alle til å ta i bruk samiske ord og begreper. I tillegg til at det er en arena for deling av erfaringer er det et sosialt fellesskap. Alle er velkommen.

Andre:

Duodjebloggen
 
Gjennom duodjebloggen ønsker vi å formidle noe av den aktiviteten som forgår i vårt områdeVi ønsker innlegg fra alle som er interessert i duodje, både utøvere og brukere. Innleggene kan enten sendes til oss per mail: post@tysfjordasvo.no eller vi kan legge deg inn som bidragsyter.
Vi håper duodjebloggen kan inspirere etablerte duodjeutøvere og motivere nye utøvere. Vi håper også at den kan bidra til økt etterspørsel, og sist men ikke minst bidra til at duodjeutøvere får lyst til å etablere seg i vårt område. www.duodjebloggen.no

Lørdagsduodje med tradisjonell skinnsøm den 10.11.18. Les mer her