Onsdagsduodje

Onsdag den 31.8.2011 kl. 10 – 15 starter våre duodjeonsdager. Vi ønsker å bidra til et aktivt duodjemiljø og åpner dørene for alle som har lyst å være med. Elisabeth (Lisa) er tilrettelegger på myk duodje.

Den 31 aug (og annenhver onsdag fremover) har hun Susanna i lag med seg som veileder i veving/snjissjkot.

Den 7 september (og annenhver onsdag fremover) har hun Karete i lag med seg som veileder i å sy slieppa.

Onsdag den 31.8 kl. 10 – 15 er også Albert og Svein Ole klar som veiledere på knivkurset.

Det er ingen kursavgift, men hver enkelt må dekke sitt eget forbruk av råvarer.

 

Vår fokus på duodje har ført vi i samarbeid med Arran Lulesamiske senter og Duodje Nordlanda har igangsatt ei bred duodjesatsing høsten 2012.
Lokalavisa Nord Salten har skrevet dette om samarbeidet: http://www.nord-salten.no/no/nyheter/kultur/vil-revitalisere-og-styrke-duodje.9413
NRK Same Radio har skrevet dette om samarbeidet: Norsk: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8299315 Lulesamisk: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/samegillii/1.8299408