Type Fra 2018
Årskort (12 mnd.) 2000
½ årskort (6 mnd.) 1400
¼ årskort (3 mnd.) 750
Månedskort 300
Kort for en uke (7 dager) 100
Nøkkelkort (dep.) 100
Klippekort for gruppetrening uten instruktør, 10 ganger (for de som ikke er medlemmer) 250
Trening med veileder enkel time 50
Trening med veileder klippekort 10 ganger 400
Trening med veileder klippekort 10 ganger for medlemmer 250
Leie av speilsalen (ikke kommersielle / kommersielle aktører) 150 / 300 per time

Alle som oppholder seg i lokalet skal ha gyldig adgang / nøkkelkort. Personer som oppholder seg i lokalet uten gyldig adgang kan bli ilagt et gebyr på inntil kr. 500. Det samme gjelder for den som har sluppet vedkommende inn i lokalet. Personer som oppholder seg ulovlig i lokalet kan bli utestengt. Det vil bli avholdt kontroller.