Produksjon / Buvtadibme

Duodje
Vaskeri
Duodjebloggen
Verksted
Skinnberedning
Virkeproduksjon Bygningsvern
kai
Industrikai / ISPS-terminal
Utstillinger
Tysfjord ASVO har et variert arbeidstilbud, og jobber systematisk med HMS (helse miljø sikkerhet) for å trygge sine arbeidsplasser og legge til rette for et godt arbeidsmiljø. 
Bedriften produserer varer og tjenester for salg på det åpne markedet, mest lokalt.
Bedriften har mange produksjoner. Noen er i drift daglig, mens andre er i drift i sesonger. Noen produksjoner er åpnet for ekstern deltakelse (duodje, duodjebloggen, treningssenter).
Utstillingene er av permanent karakter, men noen krever mer løpende oppfølging. Produksjonen omfatter også arrangementer som gjennomføres årlig, samt ulike utviklingsprosjekter av kortere varighet.
Bevisstheten om brukers frivillighet i deltakelse og deres behov for selvrealisering gjør at bedriften kontinuerlig søker å fremme motivasjon i sine produksjoner.
Vi ønsker å bidra til at hver enkelt får utnyttet sine ressurser og oppleve en mestring og vekst i arbeidet. Tilpasset arbeid og opplæring for hver enkelt bidrar til at vi utvikler vi oss positivt i lag.
Brukere av den kommunale psykiatri tjenesten benytter også bedriftens rutineproduksjoner som arbeid/aktivitetstilbud.
Kompetansebevis: Alle deltakere får kompetansebevis for sin deltakelse i produksjonen.