I vår duodje produksjon bruker vi «heimgarva» reinskinn, det vil si skinn som er garvet med mindre kjemikalier. Det har vært vanskelig å få tak i, og derfor har vi etablert eget lokale for skinnberedning. Lokalet er etablert i eget bygg og stod ferdig høsten 2017.

I 2018 planlegger vi å gjennomføre opplæring og prøveproduksjoner. Vi har ambisjoner om å kunne ta i bruk eget skinn i løpet av året, samt kunne tilby for eksternt salg.