Skinnberedning (garveri / dilkudahka)

Duodji/duodje/duedtie er samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som omfatter tilvirking av redskaper, brukskunst (atnuduodji), kunsthåndverk (dáidaduodji) i håndverksbedrifter og småindustri. Duodji/duodje/duedtie har sentral plass i samisk kultur og samfunnsliv, og er et identitetsskapende fag. Herunder formidling av duodji/duodje/duedtie og dets funksjon og rolle i samisk kultur- og samfunnsliv.

Kilde: Utdannings direktoratet.

I vår duodje produksjon bruker vi «heimgarva» reinskinn, det vil si skinn som er garvet uten kjemikalier. Det har vært vanskelig å få tak i, og derfor har vi etablert eget lokale for skinnberedning. Lokalet er etablert i eget bygg og stod ferdig høsten 2017.

Vi har ambisjoner om å være selvforsynt med skinn, samt kunne tilby for eksternt salg.

Garveprosessen består av: avhåring, skraping, farging, tørking og mykgjøring.

Høsten 2013 fikk vi følge Susanna Knutsen, Drag i arbeidet med å garve elgskinn. Denne prosessen er beskrevet i et innlegg på duodjebloggen.

Annen informasjon:

Utdanningsmuligheter:

Vi har hatt stor nytte av Duodjeinstituhtta (DI) sin kompetanse i denne prosessen. DI er et utviklings- og kompetansesenter for duodji som næring, kultur og handverk. Stiftelsen skal bidra til at det skapes flere arbeidsplasser basert på samiske håndverkstradisjoner, medvirke til kompetanseutvikling og markeds- og produktutvikling. Her finner du deres hjemmeside.

Aktuelle artikler fra hjemmesiden til DI: