Emne til knivskaft. Reinhorn

Reinhorn emne til knivskaft. Pris per emne.

Dette naturmaterialet har vår utøver vurdert kvalitet og satt pris på emnet. Emnet er vurdert ut i fra mengde marg og form. Dersom du etter selvsyn ønsker å returnere emnet legger vi til rette for det. Hvis du vil ha muligheten skriv dette i kommentar feltet når du fullfører bestillingen.

kr 200

Emne til knivskaft. Reinhorn