Våre ledelsesprosesser, nøkkelprosesser og støtteprosesser kan illustreres slik: