2010 – Sámebiejve / Samiskedager

Tysfjord ASVO åpner sine lokaler og inviterer deg til å delta i vår samiske uke.

Mandag den 8.

10 – 15, veving m/husflidslaget på Drag

11 – 14, steiking av gáhkko i lavvo

11 – 14, lassokasting

12 – 14, krigshistorie m/Sverre Norås

Tirsdag den 9.

10 – 15, veving m/husflidslaget på Drag

10 – 15, malekurs m/Roald Ellingsen

Onsdag den 10.

10 – 15, malekurs m/Roald Ellingsen

10 – 15, duodje – samisk håndarbeid

11 – 14, grilling av fisk i lavvo

Torsdag den 11.

10 – 15, duodje – samisk håndarbeid

11 , åpning salgsutstilling maleri av Mikhail Ilin – St.Petersburg / Kirishi

åpning av Museum Nords utstilling: Av samme ulla.

11.30 , salg av varm lunch (bidos)

Fredag den 12.

10 – 15, duodje – samisk håndarbeid

Treningssentret

Det vil være fult trykk i vårt treningssenter denne uken, med spinning, vekt trening, mage – rygg trening, m.m. Vi vil introdusere step – trening. Vi legger ut mer detaljert informasjon på vår hjemmeside www.tysfjordasvo.no.

Velvære

Vi vil også legge til rette for bruk av vår nye infrarøde badstue og steamdusj.

Utstillinger

Lokal mineral – og gruvehistorie, duodje, treprodukter laget av Mareno Mikkelsen.

Prográmma sáme biejvijda guovvamáno 8. – 12. biejve 2010

Tysfjord ASVO le rabás ja gåhttju duv oassálastátjit sáme biejvijda.

Mánnodagá 8. bve

10 – 15, vevit Drag husflidslaga baktu

11 – 14, gáhkkit låvdagoaden

11 – 14, sjuohppit

12 – 14, doarrohiståvrrå Sverre Noråsa baktu

Dijstagá 9. bve

10 – 15, vevit Drag husflidslaga baktu

10 – 15, mállimkurssa Roald Ellingsena baktu

Gasskavahko 10. bve

10 – 15, mállimkurssa Roald Ellingsena baktu

10 – 15, duodje

11 – 14, guolev goarddet låvdågoaden

Duorastagá 11. bve

10 – 15, duodje

11 , rahpap oasesvuosádusáv, málagåvå, Mikhail Ilin –

St.Petersburg / Kirisji

rahpap Museum Nord vuosádusáv: Av samme ulla.

11.30 , vuobddep liegga svarkav (bidos)

Bierjjedagá 12. bve

10 – 15, duodje

Lásjmudallamåssudahka

Lásjmudallamåssudagán le ållo mij dahpáduvvá dán váhko; spinning, væktalásjmudallam, tjoajvve – hárddo lásjmudallam jnv. Sihtap introduserit step-lásjmudallamav. Gávna ienep detáljajt mijá næhttabielen www.tysfjordasvo.no.

Vuogasvuohta (spa)

Oattjo aj adnet mijá ådå infraruoppsis sávnev ja steamsjåvvuhav.

Vuosádusá

Bájkálasj minerálla – ja gruvvohiståvrrå, duodje, muorrabuvtaga dagádum Mareno Mikkelsenis.