2013 – Sámebiejve / Samiskedager

Årets aktiviteter for barn og unge vil foregå utendørs. Vi fyrer opp i lavvoen, legger til rette for lassokasting og tegning med kullstift. I år lager vi ei nettutstilling av alle tegningene.

Vi lager deig til pinnebrød, nybakte pinnebrød smaker det aldeles fortreffelig (ta med egen pinne – kan være vanskelig å finne en utenfor hos oss), og vi serverer noe varmt å drikke.

Mandag 4.februar

Kl. 10.00 – 11.30 Vi arrangerer bålkurs i grupper på 5 deltakere.

Kl. 12.00 – 13.30 Tegning med kullstifter.

Tirsdag 5.februar

Kl. 10.00 – 11.30 Vi arrangerer bålkurs i grupper på 5 deltakere.

Kl. 12.00 – 13.30 Tegning med kullstifter.

Torsdag 7. februar kl. 12

Duorastagá guovvamáno 7. Biejve kl. 12

Miniseminar med Bruce Morén-Duolljá, Universitetet i Tromsø. Lulesamisk: et rikt og viktig språk.

Bruce sier: «I dette foredraget snakker jeg om det lulesamiske språket og hvor rikt og viktig det er. Jeg begynner med litt bakgrunn om samiske språk – språkhistorie og språkforhold. Da snakker jeg litt om truede språk – hva er et truet språk og er lulesamisk truet? Etterpå forteller jeg litt om hvorfor lulesamisk er et helt spesielt språk i forhold til andre språk, og jeg viser noen eksempler på hvor rikt og vakkert det egentlig er. Til slutt snakker jeg om framtida – hvordan man kan bevare denne viktige delen av den norske og svenske kulturarven.»

Bruce Morén-Duolljá er opprinnelig fra New York City i USA, men han er bosatt nå på Drag/Ájluokta. Han fikk doktorgrad i språkvitenskap i 1999 fra Universitetet i Maryland, og han har jobbet ved Boston University, Cornell University, Georgetown University, Johns Hopkins University, University of Maryland, og Universitetet i Tromsø. Han jobber mest med fonetikk (språklyd), fonologi (språklyd mønstre) og morfologi (ordstruktur) – men også syntaks (setningsoppbygging), semantikk (betydning), språkkontakt, og språkdokumentering. Han har forsket på flere språk fra over hele verden – f.eks. dansk, engelsk, hawaisk, islandsk, italiensk, ju|’hoansi, kàlòŋ, kashmirsk, niimiipuutímt, norsk, rotokas, svensk, thai, ungarsk, osv. Det er å si at han har en ganske bred erfaring og forståelse når det gjelder språk – hva er vanlig, hva er uvanlig, hvordan grammatikk fungerer, osv. I de siste flere årene har han konsentrert seg på ett av verdens mest fascinerende språk – lulesamisk!

Torsdag 14.februar fra kl. 12

Duorastagá guovvamáno 14. biejve kl. 12

Roald har funnet en dioritt i nærheten av sin hytte i Lyngen. Han synes steinen er svært spesiell, han har fått den undersøkt ved Universitetet i Tromsø og har lyst å gi til Tysfjord ASVO. Vi deler denne i to og legger den inn i vår steinsamling. Her kan du lese om dioritt.

Kl. 13

Malerkurs med Roald Ellingsen (dag 1). Vi selger materiell: lerret, farger, pensler.

Deltakere må betale for materiell. Det er ingen deltakeravgift.

Det er plass til 12 stykker. Påmelding ved oppmøte.

Mállimkurssa Roald Ellingsena baktu. Mij vuobddep dárbbagijt: lerrettyddjav, bájnojt, pænnsilijt

Fredag 15.februar kl. 10 – 14

Bierjjedagá guovvamáno 15. biejve kl. 10-14

Malerkurs med Roald Ellingsen (dag 2).

Mállimkurssa Roald Ellingsena baktu. Mij vuobddep dárbbagijt: lerrettyddjav, bájnojt,

pænnsilijt