Mandag 2.februar / Manodagá guovvamáno 2.Biejve

Kl. 10 – 14

Vi fyrer opp i lavvoen og legger til rette for lassokasting/bållaging. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og noe varmt å drikke. I garasjeatelieret er det rom for å tegne med kullstifter.Vi har invitert barnehager/skole til å legge turen innom lavvoen. Dersom andre grupper også ønsker å legge turen innom lavvuen, ta kontakt.

Tirsdag 3.februar / Dijstagá guovvamáno 3. Biejve

Kl. 10 – 14

Vi fyrer opp i lavvoen og legger til rette for lassokasting/bållaging. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og noe varmt å drikke. I garasjeatelieret er det rom for å tegne med kullstifter. Vi har invitert barnehager/skole til å legge turen innom lavvoen. Dersom andre grupper også ønsker å legge turen innom lavvuen, ta kontakt.

Kl. 17.30 – 19

Kick Off for språkprosjektet “Språkfamilier”. Tysfjord ASVO starter nytt språkprosjekt “Språkfamilier”. Mer informasjon finnes på vår hjemmesdie www.tysfjordasvo.no, i menyen til høyre under prosjekter.

Onsdag 4.februar / Gasskavahkko guovvamáno 4. Biejve

Kl. 12 – 21

Duodjeonsdag (for mer informasjon: www.tysfjordasvo.no). Fra kl. 17 serverer vi hjemmebakt og håper mange vil komme å dele sine erfaringer og/eller lære av andre.

Torsdag 5.februar / Duorastahka guovvamáno 5. Biejve

Kl. 12 – 15

Fargemix workshop. Her kan du lære hvordan du kan blande farger.

Med: Åse Haraldsen, Kalvik

Fredag 6.februar / Bierjjedagá guovvamáno 6. Biejve. Sámij álmmukbiejvev

Kl. 18.30

Fyrkverkri fra ASVO kaia