Mandag 1.februar / Manodagá guovvamáno 1.Biejve

Kl. 10 – 14

Vi fyrer opp i lavvoen og legger til rette for lassokasting/bållaging. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og noe varmt å drikke. I garasjeatelieret er det rom for å tegne med kullstifter.Vi har invitert barnehager/skole til å legge turen innom lavvoen. Dersom andre grupper også ønsker å legge turen innom lavvuen, ta kontakt.

Tirsdag 2.februar / Dijstagá guovvamáno 2. Biejve

Kl. 10 – 14

Vi fyrer opp i lavvoen og legger til rette for lassokasting/bållaging. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og noe varmt å drikke. I garasjeatelieret er det rom for å tegne med kullstifter. Vi har invitert barnehager/skole til å legge turen innom lavvoen. Dersom andre grupper også ønsker å legge turen innom lavvuen, ta kontakt.

Onsdag 3.februar / Gasskavahkko guovvamáno 3. Biejve

Kl. 9 – 15

Duodjeonsdag (for mer informasjon: www.tysfjordasvo.no).

Fredag 5.februar / Bierjjedagá guovvamáno 5. Biejve.

Kl. 12 – 14

Miniseminar om samiske stedsnavn på Tysfjord vestside.

Ranhild Lien (Kjær Vestre og Drag), Ulv Holbye (Kjøpsik og Bodø) og Harald Lindbach (Ullsfjord og Hamarøy) snakker om tema ut i fra sitt perspektiv.

Sámij álmmukbiejvev

Kl. 18.55

Fyrkverkri fra ASVO kaia