2017 – Sámebiejve / Samiskedager

Gasskavahkko guovvamáno 1. Biejve/ Onsdag 1.februar

Kl. 10 – 14

Onsdagsduodje (for mer informasjon: www.tysfjordasvo.no). Vi har gjort klart for å lage bokmerker.

Duorastahka guovvamáno 2. Biejve/ Torsdag 2.februar

Kl. 10.00 – 14.00

Vi fyrer opp i lavvoen og legger til rette for lassokasting/bållaging. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og noe varmt å drikke.

I garasjeatelieret er det rom for å tegne.

Vi har invitert barnehager/skole til å legge turen innom. Dersom andre grupper også ønsker å komme, ta kontakt.

Gasskavahkko guovvamáno 8. Biejve/ Onsdag 8.februar

Kl. 11.30 – 12.00

Miniseminar om materialbruk i arbeid med bilder med Åse Haraldsen, Kalvik

Kl. 12.00 – 14.00

Onsdagsduodje (for mer informasjon: www.tysfjordasvo.no). Vi har gjort klart for å lage bilder.