2019 – Sámebiejve / Samiskedager

Dijstagá guovvamáno 5. Biejve / Tirsdag 5.februar

Sist høst arrangerte vi seminaret «Bli kjent med mineraler, landskap og industri i Nye Hamarøy». Den gangen måtte vi utsette seminaret om «arbeidskarer», men nå får du anledning til å høre historien.

12.00 Foredrag: «Arbeidskarer»

Av: Albert Fagernes, Tysfjord ASVO

 

Gasskavahkko guovvamáno 6. Biejve / Onsdag 6.februar. Sámij álmmukbiejvev

Kl. 9 – 14 Onsdagsduodje

Tradisjonell onsdagsduodje hvor vi også byr på kaffe og kake.

 

Duorastahka guovvamáno 7. Biejve / Torsdag 7.februar

Kl. 10 – 14 Veving med Drag Husflidsklubb

Tradisjonell torsdag med Drag Husflidsklubb som viser frem vevekunsten, og kanskje lar du deg inspirere til å bli med på laget.

 

Bierjjedagá guovvamáno 8. Biejve / Fredag 8.februar

Kl. 10 – 14 Tradisjonell utedag for de minste

Vi fyrer opp i lavvoen / lager bål ute og legger til rette for lassokasting. I lavvoen finner du deig til pinnebrød/klappekake og varm drikke. I vårt «uteatelieret» er det muligheter for å tegne.

Vi inviterer barnehager/skole til å legge turen innom oss. Dersom andre grupper ønsker å komme, ta kontakt.

Buorisboahtem / Velkommen