Sasnev dilkkot / Skinnberedning

 1

2

3

2/6 2014

Ingeborg, Are, Ellen, Linnea, Karete, Siv, Lisa ja Paul, -mij lijma Lisa ja Paula lunna.

Mij lijma miehtsen ja barkojt váldijma liejbbemuorajs. Ittjij nåv ruvva maná. Gå lijma gerkas båråjma biebmojt. Ja de manajma Lisa ja Paula lusi. Mij bargojt njaldijma morajt vas. Da muora lidjin sálja. Ja mij lijma duonna guokta skåvllå tijma.

Ja de lij tjáppa dalkke, biejvve ja biedjis balva.  🙂 🙂 🙂    Ja ottjojma njálgájt. 🙂 🙂 🙂

5

Liejbev bárkkimin. Barking av or/older

4

Bårråmbåddå. matpause

6

Sáljav bárkkimin. Barking av selje

7

Bárkkidum sálljamáddaga.  Barkede seljestammer

9

23\10 2014

Mij manájma gehtjatjit gå koarnnijin bárkov, sáljas ja liejbes.

Biejajma bárkov kompostmaskijnnaj.

Mij gehtjajma gå smållånij bárkko ja suohtás lij gæhttjat.

Bárkko liejbbemuoras lej ruoppsadabbo gå bárkko sáljas.

10

Vi dro og så på når de kverna bark fra selje og or(older).

Vi puttet bark i kvernemaskinen.

Vi så på når barken ble knust, og det var GØY .

Barken av or (older) er rødere enn barken av selje.

11

12

Bárkko liejbes / olderbark

13

Bárkko sáljas/Seljebark

18
17

1520

21

Dette blogginnlegget er skrevet av 2S 2014/2015 ved Drag skole