Seminar nov 2012: Veien videre

Tysfjord ASVO har inngått ett samarbeid med Blått Blikk media om å sette fokus på næringsutvikling og entreprenørskap i et bolystperspektiv.

Blått Blikk media ved Wenche Pedersen kommer hit for å avholde tre miniseminarer for kvinner (og menn) i vårt område som har eller planlegger å starte egen virksomhet og andre interesserte.

Det tredje seminaret arrangeres onsdag 21 november 2012.
Tema: Oppsummering av arbeidsprosessen. Tips på veien videre.

Program:
9 – 11 Oppsummering av arbeidsprosessen og tips på veien videre.
11 – 12.30 Lunsj. Det er satt av tid til å delta på åpningen av skola også :-).
12.30 – 15.00 Om blogging. Wenche lærer oss å lage blogg.

Det første seminaret ble arrangert den 13. Juni 2012 og omhandlet lokalt engasjement og lokale muligheter. Hvordan skape verdier og bolyst? Det andre seminaret arrangeres 4 oktober 2012 og omhandler min bedrift og markedet. Produkt og markedsføring.

Kort om Wenche Pedersen daglig leder i Blått Blikk media.

  • Daglig leder i egen bedrift – kommunikasjonsbyrået Blått Blikk media AS som er medlem i Hermetikken Kulturæringshage og Kirkenes Næringshage; jobber i hele landet, men mest i Nord-Norge. Jobber mye med mediehåndtering, medietrening, presentasjonsteknikk retorikk, mentor, innleder om kommunikasjon og ledelse, prosjektleder, møteleder.
  • Bakgrunn som journalist, kommunikasjonsrådgiver/sjef, fylkesrådmann i Finnmark fra 1999-2006; jobbet i privat næringsliv siden 2007.
  • Diverse styreverv gjennom årene; Posten Norge, Helse Nord, leder i styret i Varanger Museum, medlem i styret i Norges Golfforbund, leder i Vadsø Næringsforening med mer.
  • Bryr mæ veldig om utvikling av lokalsamfunn; at vi skal kunne leve det gode liv i nord og bruke menneskene på en måte som gjør at vi tar vare på lokale verdier, tradisjon og erfaring blandet med tro på framtida og utvikling av ny kompetanse – bruke ressursene i nord for å skape nye spennende arbeidsplasser fro vår ungdom og andre som vil flytte nordover.