Onsdagsduodje som språkkafé

Språksatsing
 
Tysfjord ASVO fremmer bruk av samisk språk gjennom å bruke onsdagsduodje som språkarena. Tysfjord ASVO synliggjør samiske ord og begreper innenfor duodje, og har som målsetning at de fleste skal ta i bruk de samiske ordene istedenfor de norske. Samarbeidet med Tysfjord kommune ble etablert høsten 2015.
 
 
Ord og uttrykk som brukes i duodje: ORD / BAGO