Arbeid og læring / Barggo ja åhpadibme

Tilrettelagt arbeid:

Tilrettelagt arbeid er tiltak for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. For mer informasjon: www.nav.no

Hvis du er uføretrygdet eller sannsynligvis blir uføretrygdet, kan du være aktuell for varig tilrettelagt arbeid. Tysfjord ASVO tilbyr VTA  plasser.

 

Andre tilbud:

Arbeidsinkludering handler om å se enkeltmennesket. Det handler om å se mulighetene hos alle, også de som er født eller blitt uføre. Inkludering handler også om muligheter, sammen kan vi åpne dører for de som trenger hjelp til å finne sin plass i arbeidslivet.

Tysfjord ASVO er godkjent som lærebedrift i vaskerifag.

Vi tilbyr interne og eksterne kurs

Tysfjord ASVO har bred formell kompetanse og lang arbeidspraksis med mange muligheter for arbeid/utprøving.

Tysfjord ASVO er sertifisert i henhold til kvalitetssystemet ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Menneskers engasjement
  • Prosesstankegang
  • Forbedring
  • Bevisbasert beslutningstaking
  • Relasjonsledelse

Tysfjord ASVO er medlem av ASVL