Tilrettelagt arbeid:

Tilrettelagt arbeid er tiltak for deg som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet med arbeidsoppgaver som er tilpasset deg. For mer informasjon: www.nav.no

Hvis du er uføretrygdet eller sannsynligvis blir uføretrygdet, kan du være aktuell for varig tilrettelagt arbeid. Tysfjord ASVO tilbyr VTA  plasser.

Andre tilbud:

Arbeidsinkludering handler om å se enkeltmennesket. Det handler om å se mulighetene hos alle, også de som er født eller blitt uføre. Inkludering handler også om muligheter, sammen kan vi åpne dører for de som trenger hjelp til å finne sin plass i arbeidslivet.

Tysfjord ASVO er godkjent som lærebedrift i vaskerifag.

Vi tilbyr interne og eksterne kurs

Tysfjord ASVO har bred formell kompetanse og lang arbeidspraksis med mange muligheter for arbeid/utprøving.

Nyttige lenker:

NAV: https://www.nav.no/Forsiden

Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune, helse og omsorg: https://www.tysfjord.kommune.no/helse-og-omsorg.181381.no.html

Den offentlege helseportalen (helsenorge): https://helsenorge.no/

Tysfjord ASVO AS har blitt tildelt EQUASS Assurance sertifisering av Guus van Beek, Executive Manager EQUASS, EPR.

EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren.

EQUASS Assurance kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at bedriften arbeider i overensstemmelse med de krav som EQUASS Assurance setter. Bedrifter som møter EQUASS Assurance kriteriene er sertifisert for en periode på 2 år.

Her finner du mer informasjon om kvalitetsprinsippene