Faste avtaler i speilsalen:

Mandag: 17.00 – 19.00 «Lett på tå» for barn/unge

Mandag: 19.30 – 20.30 Yoga for voksne

Onsdag: 18.15 – 19.20 Step

Speilsalen kan brukes av våre medlemmer når den er ledig. Vederlagsfritt.