Tysfjord ASVO har eget treningssenter og tilbyr trening som en del av sitt arbeids -og opplæringstilbud. Andre kan tegne seg som medlem og bruke lokalet i åpningstiden. Speilsalen kan også brukes av våre medlemmer når den er ledig. Treningssentret er etablert med støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Tysfjord kommune og lokal dugnadsinnsats.

Gjenåpning av treningssenter 

Vi åpner treningssentret igjen og i den forbindelse stiller vi krav om at våre medlemmer følger smittevernreglene, samt legger til rette for smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Alle som tegner nye medlemskap/oppdaterer nøkkelkort (min. 1 mnd) skal skrive under på våre nye smittevernregler – «gjenåpning etter korona» .

Åpningstid fra 23.06.20: Mandag – Fredag fra kl. 12.00 – 24.00. 

For mer informasjon se meny til høyre.

Bruk av kamera

Vi har kamera i nærheten av alle våre innganger, også treningssenteret. Kameraet er en del av våre sikkerhetsrutiner for bruk av lokaler. Vi håper dette blir verdsatt av våre medlemmer.