Tysfjord ASVO har eget treningssenter og tilbyr trening som en del av sitt arbeids -og opplæringstilbud. Andre kan tegne seg som medlem og bruke lokalet i åpningstiden. Speilsalen kan også brukes av våre medlemmer når den er ledig. Treningssentret er etablert med støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Tysfjord kommune og lokal dugnadsinnsats.

Gjenåpning av treningssenter 23.06.20

Vi åpner treningssentret igjen og i den forbindelse stiller vi krav om at våre medlemmer følger smittevernreglene, samt legger til rette for smittesporing dersom det skulle bli nødvendig. Alle som hadde gyldig medlemskap den 13.03.2020 vil få medlemskapet sitt utvidet med det antall dager de var berørt av nedstengingen. Siste frist for å reaktivere medlemskap som var aktiv 13.03.2020 er 15.08.2020. Frem til 15.05.20 kan vi ikke inngå nye treningsavtaler, men de som allerede er medlem kan fornye sitt medlemskap med minst 1 mnd. 

Åpningstid fra 23.06.20: Mandag – Fredag fra kl. 12.00 – 24.00. 

For mer informasjon se meny til høyre.

Bruk av kamera

Vi har kamera i nærheten av alle våre innganger, også treningssenteret. Kameraet er en del av våre sikkerhetsrutiner for bruk av lokaler. Vi håper dette blir verdsatt av våre medlemmer.