Treningstilbud / Lásjmudallamladnja

Informasjon til medlemmer:

Treningssentret kan kun brukes av våre medlemmer. Alle medlemmer må akseptere våre betingelser og ta ansvar for egen trening. Alle skal registrere seg med personlig nøkkelkort i døra. Det er ikke lov å slippe inn andre personer. 

For å opprettholde tilbudet må legger vi til rette for en smittevernfaglig forsvarlig drift. Dersom du besøker vårt treningssenter ber vi deg ta hensyn til andre, spesielt i inngangspartiet.

I treningssentret vil vi fremdeles at du spriter hendene før du går inn, opprettholder gode vaner med å desinfisere det du bruker og holder deg hjemme dersom du er syk.

Alle medlemmer må selv holde seg oppdatert på gjeldende rutiner. Vi anbefaler at du følger oss på Facebook. Her informerer vi om aktuelle hendelser/endringer mm.

Bruk av kamera

Vi har kamera i nærheten av alle våre innganger, også treningssenteret. Kameraet er en del av våre sikkerhetsrutiner for bruk av lokaler. Vi håper dette blir verdsatt av våre medlemmer.

Tysfjord ASVO har eget treningssenter og tilbyr trening som en del av sitt arbeids -og opplæringstilbud. Andre kan tegne seg som medlem og bruke lokalet i åpningstiden. 

Treningssentret er etablert med støtte fra Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Tysfjord kommune og lokal dugnadsinnsats.