2017 – Dragsområdet

I år henger vi ikke ut poster. Vi anbefaler “Dragstrimmen” som er et samarbeid mellom Tysfjord kommune, frisklivssentralen og Bjørkvik Aktivitet.