I år henger vi ikke ut poster. Vi anbefaler «Dragstrimmen» som er et samarbeid mellom Tysfjord kommune, frisklivssentralen og Bjørkvik Aktivitet.