Utstillinger / Vuosádus

Samiske stedsnavn og landskap.

Arran lulesamisk senter har gjennomført prosjektet «Urfolk og ressursutvinning i Arktisk: Evaluering av etiske retningslinjer»

Utvinning av naturressurser kan skape store positive ringvirkninger … Les mer her

Duodjeutstillinger med utstyr/redskaper, produkter i produksjon, råvarer og ferdige produkter, samt vevde grener/duker/ryer.