Tysfjord ASVO  har utstillingslokaler for framvisning og presentasjon hvor vi ønsker å presentere vårt nærområde, både historie, kultur, typografi, geografi, m.m.

Vi har valgt utstillinger som en måte å fremme emopwerment eller egenkraftmobilisering. I tilrettelagt arbeid er brukermedvirkning og emopwerment eller egenkraftmobilisering viktig. Empowerment handler om å mobilisere og styrke egne krefter, og kanskje nøytralisere følelsen av avmakt. Kunnskap om eget lokalområde og historie styrker den enkeltes identitet og kan være et viktig bidrag i prosessen med egenkraftmobilisering.

Utstillinger: