20151126_114655Jeg har blogget om hvordan min áhkko, Susanna Knutsen, lager vadmel. Bortsett fra at hun kjøpte ferdig karret ull (tuller) har hun har gjort det slik hun lærte det på Kjær. Hun har brukt ca. 3 kg ull til ca. 6 meter vadmel med en bredde på ca. 60 cm.

Bloggen er skrevet i forbindelse med min arbeidspraksis på Tysfjord ASVO den 9.5.2016

karde ulla / kárrit hullo

20160512_085118

20150916_120610Dette er en gammeldags handkarre. /Dát la dålusj giehtakárra. De brukte den til og karde ulla med. /Sij bruvkkujin dav kárrit hullo.

20150422_130413Dette er et bilde av ferdig kardet ull fra fabrikk. /Dát la gåvvå káraldagás fabrihkas.

å spinne ulla / bådnet hullov

20150408_100015Dette er bilde av rokken under prosessen når vi spant ulla om til tråd. /Dát la gåvvå råkkas gå bånijma hullov hárppon.

20150422_130350Dette er noe av tråden vi fikk av å spinne ulla. /Dát la hárppo majt oattjojma gå bånijma hullov.

renningstråd og innslagstråd /tjuodtjama ja viepte

Det ble spunnet to forskjellige typer tråd, renningstråd og innslagstråd. /Bånijma guovte´lágásj hárpov, tjuodtjama já viepte.

 

20160512_085014 - rRenning er spunnet mot høyre. /Tjuidtjama li bånedum oalgesbælláj.

20160512_085038 - iInnslagsgarn er spunnet mot venstre. /Viepte li gåro bælláj bånedum.

rennestolen / suohppommuorra

På rennestolen ble det rent ca. 8 meter. /Suohppommuorraj suohpojma b. 8 mehtera.

20141106_122354

 

20141106_144223

oppsetting av vev / vevav tsåggåt

Bilder fra oppsetting av vev. /Gåvå gå vevav tsåkkåjma.

20150818_122127

20150818_120458

veve / tjuolldet

Her har vi begynt å veve. /Dan gåvån lip snjissjkogoahtám.

20151027_105139

20151027_132108

 

Nå er vi ferdig og veve. Det ferdige produktet ble ca 0,6 * 6 m langt. /Dálla lip gergas snjissjkot. Dát sjáttaj 0,6 * 6 m guhkke.

Før i tiden, på Kjær, målte vi i alen og ikke i meter. 1 alen = 62,75 cm (tilsvarer lengden fra finger til under armen).

20151126_114655

å tove / duohppit

Når det var ferdig tok vi det med hjem og tovet det på badet med et lite tovebrett. /Gå dát lij gergas de váldijma dáv mañen sijddaj ja duohppijma dav duohppimfiello.

Denne vadmelen brukes til undertøy og skulle dermed ikke være så hardt tovet. /Dát vádas lij vuoleldisbiktasijda ja dannen de ettjin galga dav nav garrasit duohppit.

 

20160129_192354

Duodjuham: Susanna Knutsen, Drag (2015)
Tekst: E.M. Rahka-Pedersen,  3S 2015/2016
Foto: B. Rahka-Knutsen