Vaskeritjenester / Basádahkdievnastus

Vi har et moderne barrierevaskeri som imøtekommer hygienekrav for vask av tøy til helseinstitusjoner. Våre vaskeprosesser tilfredsstiller de krav og retningslinjer som er gitt av Statens helsetilsyn.

Vi utfører vaskeritjenester for helsesektoren, hotell -og restaurantbransjen,institusjoner og øvrig næringsliv. 

Vi har også utleie av: Sengetøy. Frotté. Duker. Mopper, kluter

Arbeidsområder:

Mottakshåndtering

Hovedområdet omfatter mottakslogistikk, sortering og klargjøring for produksjon. Smitterisiko og hygieneregler ved mottak og sortering inngår i hovedområdet.

Vask

Hovedområdet omfatter innstilling og overvåking av prosesser i vaskerimaskiner. Oppbygging av vaskeresepter og valg av vaske- og tørkemetoder inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet, smitterisiko og hygieneregler står sentralt i hovedområdet.

Etterbehandling

Hovedområdet omfatter innstilling og overvåking av maskinprosesser knyttet til etterbehandling. Videre inngår krav til produksjonsflyt og produktivitet, risikovurderinger og forebyggende sikkerhetstiltak.

Sluttkontroll og utlevering

Hovedområdet omfatter kvalitetskontroll av produkter. Videre dekker det pakking og utlevering av tekstilleveranser, og avviksbehandling. Ordre- og faktureringsrutiner inngår også.

Tysfjord ASVO er godkjent som lærebedrift i vaskerifag. Her finner du mer informasjon.
 –