Vekstmodellen

Tysfjord ASVO har lang erfaring med å skape «trygge rom» og inkluderende arbeidsmiljøer. Med utgangspunkt i den enkeltes livsverden (egen erfaring, historie, språk, kultur og samfunnsliv) legger vi til grunn alle skal ha utfordrende arbeidsoppgaver tilpasset sine ferdigheter (individuell tilrettelegging).

Vårt arbeid – og opplæringstilbud skal gi alle muligheter til å utvikle seg positivt i samhandling med andre, og vi legger til grunn alle skal ha utfordrende arbeidsoppgaver tilpasset sine ferdigheter (individuell tilrettelegging).

X-aksen representerer ferdigheter og Y-aksen representerer utfordringer i arbeidsoppgaver.

Dersom utfordringene er større en ferdighetene kan man føle seg udugelig og av den grunn miste interessen for arbeidsoppdraget. Dersom ferdighetene er større enn utfordringene kan man miste interessen for arbeidsoppdraget rett og slett fordi man kjeder seg og/eller føler at man kaster bort tiden sin. I begge disse tilfellene kan ytre motivasjon  (for eksempel lønn) forsterke interessen for arbeidsoppdraget – i alle fall midlertidig.

I “vekstsonen” får man utfordringer tilpasset sine ferdigheter – man behersker arbeidsoppdraget og finner det utfordrende. I tillegg skal arbeidsoppdraget være selvutviklende – gi muligheter for personlig vekst og større ansvar. De gode prestasjonene (stjerne) kommer som et resultat av at arbeidsoppdraget klarer å fremme det beste i oss.

Vi har som målsetning at alle skal være i “vekstsonen”. Det krever stor fleksibilitet i tilrettelegging av arbeid – og opplæring, samt motiverte og engasjerte ledere med fokus på kontinuerlig forbedring (kvalitetssirkelen)

Vekstmodellen er teoretisk forankret hos Csikzentmihalyi (Csikszentmihalyi, 1997).