Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

En nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, som markeres mellom uke 39-42 hvert år.

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet 10. oktober 1992 som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner fra hele landet mellom uke 39-42 hvert år. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kilde: https://www.verdensdagen.no/

Årlig markerer vi verdensdagen for psykisk helse.

Informasjon om årets markering: