Vilkår

VILKÅR FOR NETTHANDEL

Generell garanti

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder de generelle kjøps- og leveringsbetingelser.

Betalingsbetingelser

Ved bestilling vil faktura sendes per mail. Faktura betales i bank, og varen sendes etter at din innbetaling er mottatt.

Vi har betalingsterminal. Det betyr at varer og tjenester kan betales med kort på stedet. Vi håper så mange som mulig vil benytte seg av dette tilbudet, men tar selvfølgelig også i mot kontanter. Det kan ikke forventes at vi har veksel ved kontant betaling.

Priser

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, effektueres etter de på leveringsdagen gjeldende priser. Alle våre priser er oppgitt i norske kroner og er inklusiv mva og miljøgebyr dersom ikke annet er oppgitt, men eksklusiv frakt og betalings kostnader (for eksempel oppkravsgebyr). Du må selv betale kostnader med retur av vare dersom det ikke skyldes feil på produkt. Det er ingen skjulte kostnader, og du får full oversikt over alle kostnader før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil på priser på nettsiden vår og kan i slike tilfeller korrigere ordren til faktisk utsalgspris. Ved eventuelle feil vil alltid kunden få beskjed.

Personvern og sikkerhet

Når du handler blir du bli bedt om å opplyse om navn, adresse, tlf. osv. for at du skal kunne gjennomføre handelen. Vi garanterer at denne informasjonen IKKE vil bli gitt til noen andre. Sensitiv informasjon vil ikke være tilgjengelig eller lagret hos oss. Nettsiden vår benytter informasjonskapsler, såkalt cookies, og vi behandler alle persondata ifølge lov om Personopplysninger.

Force Majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.