Gjennom vår visjon formidler vi det vi ønsker å oppnå – i tiden som kommer.

Gjennom arbeid og læring utvikler vi oss positivt i lag /

bargo ja åhpadime baktu åvddanahttep miellusit aktan