Workshop steinsliping

Vi har to steinsliperanlegg som vi ønsker å ha i bruk. Vi ønsker å produsere lokale smykkesteiner, for eksempel en “Stetindsmykkestein”. Høsten 2012 har vi workshop steinsliping hver torsdag fra 9 – 15. Første gang torsdag 4.10.

Tilbudet er åpent for alle. De som deltar må dekke eget materiell.

Børre er stedlig tilrettelegger / veileder